103
reputation
4

haxtar

"Any fool can make a rule, and any fool will mind it" - Henry David Thoreau

"The good thing about science is that it's true whether or not you believe in it" - Neil Tyson

"If you can fill the unforgiving minute, With sixty seconds' worth of distance run, Yours is the Earth and everything that's in it" - Rudyard Kipling

"Shkalla e parë e marrëzisë është të kujtosh se je i mençur"

"Idioti flet për atë qe do të veproj ... egoisti flet për atë qe ka vepruar ... kurse inteligjenti vepron e nuk flet"

"Njeriu është i madh vetëm kur mëson se vërtet është shumë i vogël"

  • Cambridge, MA, United States
  • Member for 3 years, 9 months
  • 3 profile views
  • Last seen Aug 1 '20 at 6:20