113 Reputation

10 yesterday
+10 05:04 upvote
100 Nov 13 '19
+100 23:10 assoc
2 Sep 4 '19